Terug naar het overzicht

Jaarcongres TEGoVA Netherlands “From Bricks To Business” (26 maart, 13:00 , Nijenrode Universiteit)

Sprekers zijn onder meer Joy van der Veer (project director Master of Business Valuation bij TIAS), Roger Messenger (vice-Chairman of the board of Directors TEGoVA Europe), Madeline Buijs (ABN AMRO) en Jef Holland (Deloitte).

Het congres is gratis toegankelijk . Aanmelding kan http://www.frombrickstobusiness.nl/

Taxeren is in de afgelopen jaren veranderd van een beroep waar de waarde werd vastgesteld door de taxateur als persoon (black box) naar een transparant, modelmatig ingestoken en sterk gereguleerd vak. De visie van de taxateur is nog steeds van belang, maar vooral om cohesie te creëren in de onderliggende argumentatie in een rapport gebaseerd op feiten. De EVS heeft een belangrijke bijdrage geleverd om dit proces te reguleren. TEGoVA Europa is een comité gestart om te onderzoeken of een vergelijkbare standaard ook mogelijk is voor Business Valuation. Marktkenners verwachten dat het vak van taxateur en business valuator steeds meer naar elkaar toe zullen groeien. Een logische keuze omdat bij veel objecten niet alleen de stenen worden 'geteld', maar de waarde vooral wordt bepaald op basis van de ondernemingsmogelijkheden van het object.

Ook is het devies voor de taxateur om in de toekomst meer de nadruk te leggen op adviseren in plaats van alleen waarderen. Het vak staat onder druk door steeds grotere transparantie, invoering van automatic valuation models en vergaande regelgeving.

Op het Jaarcongres van TEGoVA Netherlands staan we stil bij de ontwikkelingen op de genoemde gebieden. We gaan in op de gevolgen hiervan voor taxateurs, de kansen die dit biedt en de macro economische perspectieven die hierbij van belang zijn. TEGoVA Netherlands geeft u met dit congres de mogelijkheid om een visie te vormen op de toekomst van het vak en daarmee te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en regelgeving.

Het jaarcongres biedt tevens de gelegenheid om als REV-collega’s met elkaar bij te praten. Zowel bij de ontvangst als bij de afsluitende borrel is aan de inwendige mens gedacht.