Terug naar het overzicht

Persbericht over de uitvoering van het doorlopend toezicht EVS/REV

De eerste resultaten van het doorlopende toezicht op deze groep taxateurs laat zien dat het kwaliteitskeurmerk zijn naam eer aan doet.

De groep van inmiddels zo’n 100 taxateurs werd onderworpen aan de eerste fase van gedegen doorlopend toezicht. Er moesten vragenlijsten ingevuld worden over de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar. In een portfolio overzicht werd een samenvatting gegeven over 12 uitgevoerde taxaties over het afgelopen jaar én er werd een intensieve controle uitgevoerd op twee afgeronde taxatiedossiers, inclusief een check op het proces van opdrachtbevestiging tot facturatie.

Deze controle heeft het inzicht opgeleverd dat de REV-taxateur daadwerkelijk stáát voor kwaliteit en dat werken volgens de Europese taxatierichtlijnen geborgd is. Als volgende stap in het doorlopend toezicht wordt momenteel bij een tiental taxateurs een audit op de werkvloer uitgevoerd.

Het doorlopend toezicht van TEGoVA heeft inmiddels geleid tot de uitschrijving van één taxateur uit het register.

TEGoVA Netherlands loopt graag voorop in het doorlopend toezicht. Zo wordt de unieke kwaliteit van REV-taxateurs immers duidelijk zichtbaar voor alle opdrachtgevers. TEGoVA Netherlands werkt in de uitvoering van het toezicht samen met het NRVT, die inmiddels zijn toegetreden als observing member bij TEGoVA.