Terug naar het overzicht

Verplicht Doorlopend toezicht in het kader van uw REV-inschrijving

Om het REV-kwaliteitskeurmerk in de branche te bekrachtigen en zichtbaar te maken loopt TEGoVA graag voorop in het doorlopend toezicht.

Dit maakt ons professioneler en voorkomt dat de formele toezichthouder op enig moment ingrijpt en het vóór ons doet. Daarom heeft TEGoVA Netherlands de samenwerking met het NRVT opgezocht om voor u als REV-taxateur het toezicht in te richten.

Dit met twee doelen voor ogen:

  • het toezicht moet onze kwaliteit versterken én
  • het moet efficiënt ingericht worden

Onze start verliep niet vlekkeloos. We meenden in eerste instantie over uw complete portfolio van het afgelopen jaar te moeten beschikken, om het toezicht goed uit te kunnen oefenen. Dit bleek niet haalbaar. Daarom hebben we het verzoek aangepast en heeft u 12 taxaties ingeleverd. Daarnaast heeft u de NRVT vragenlijst ingevuld, waarmee wij ons een goed beeld hebben kunnen vormen over uw praktijk en de door u uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het ingestuurde portfolio is gecontroleerd door een groep van 6 collega taxateurs en 2 leden van het TEGoVA team. Van iedere controle is een kort rapport opgemaakt. De vragenlijst heeft zo nodig extra inzicht gegeven. We merken dat het tot stand brengen van een dergelijk toezicht bij de betrokkenen vrijwel direct leidt tot verdere bewustwording en verbetering van de taxatie. Dat is ook wat we voor ogen hebben.

De resultaten:

  • Van 57 taxateurs heeft het portfolio niet tot nadere vragen geleid; zij kunnen eventueel later in het jaar middels een steekproef gevraagd worden om een volledig rapport op te leveren.
  • Bij 30 taxateurs geeft het ingestuurde portfolio aanleiding om een tweetal dossiers op te vragen.
  • 5 Taxateurs hebben helaas geen gehoor gegeven aan het herhaalde verzoek om een portfolio in te dienen; zij vallen daarmee automatisch in het verscherpte toezicht van dossieronderzoek en mogelijk auditbezoek op locatie.

Vervolgstappen:

1. De collega’s waarvan de portfolio’s tot vragen hebben geleid zal via mail gevraagd worden om een tweetal rapporten in te sturen. Hierbij wordt duidelijk aangegeven om welke rapporten gevraagd wordt.
Deze rapporten moeten binnen drie weken in ons bezit zijn.
2. In maart volgt een verdiepingsronde, waarbij de rapporten bestudeerd worden.
3. Mochten de rapporten tot vragen leiden, dan wordt een afspraak met de betreffende taxateur gemaakt voor een auditbezoek.
4. Tijdens dit bezoek zal het gehele taxatieproces (van opdrachtbevestiging tot facturering) geaudit worden.
5. Mocht de audit leiden tot bevindingen, dan wordt de taxateur gevraagd om een verbeterplan te schrijven en dit uit te voeren.
6. Bij een volgende fase van het doorlopend toezicht zal de uitvoering van het verbeterplan getoetst worden.
7. Wanneer tweemaal een onvoldoende score behaald wordt in het toezicht, volgen maatregelen.
8. Volgend jaar zullen we een voorbeeld van een ingevuld portfolio toevoegen. Ook zullen we zo snel mogelijk communiceren over de inrichting van het doorlopend toezicht over 2018.