Jan
Diephuis

Rijksstraatweg 246
2241 BX Wassenaar
070-5146608
06-53691818
jan@jandiephuis.nl
www.jandiephuis.nl
LinkedIn

Certificaat REV-NL/VastgoedPRO/2020/1
Geldig tot 31-05-2020
Lid van Vastgoedpro
Specialisaties Bedrijfsruimten, Kantoren, Maatschappelijk Vastgoed, Recreatie, Winkels (Retail), Wooncomplexen
Over mij Taxeren doe ik voor meerdere partijen en verschillende doeleinden, zoals: • aan- en verkoop; • aan- en verhuur; • financiering; • herfinanciering; • fiscale doeleinden; • jaarrekening; • (her)iontwikkeling; • rechtbanken; . Ik ben gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed en werk landelijk en de opdrachtgever hoeft daarvoor niet meerdere experts in te schakelen. Dat doe ik zelf en indien dat nuttig en nodig is, is dat onderdeel van mijn werkzaamheden om met lokaal, of regionaal goed ingevoerde partijen te overleggen. Ik werk op object-, of complex- en vastgoed portefeuille niveau. De lijnen zijn kort en in overleg met de opdrachtgever worden de details van het vastgoed doorgenomen, alvorens te starten met de werkzaamheden. Het gaat om alle vastgoedgerelateerde aspecten die van belang zijn voor de waardebepaling. Om het even, of het een kantoorgebouw, bedrijfscomplex, winkel, of een omzet gedreven object is. De basis is de reële markthuurwaarde die vergelijkbaar is met transacties die hebben plaatsgevonden met vergelijkbare vastgoedobjecten. In de loop der jaren heb ik een specifieke kijk op vastgoed zaken ontwikkeld die voor een opdrachtgever van nut kan zijn en zijn onderstaand weergegeven: • due diligence onderzoek bij aankoop; • second opinion; • SWOT-analyse; • haalbaarheidsanalyse maken met betrekking tot herontwikkeling en/of renovatie.