Jan Diephuis
Jan
Diephuis

Rijksstraatweg 246
2241 BX Wassenaar
070-5146608
06-53691818
jan@jandiephuis.nl
www.jandiephuis.nl
LinkedIn

Certificaat REV-NL/VastgoedPRO/2020/1
Geldig tot 31-05-2020
Lid van Vastgoedpro
Specialisaties Bedrijfsruimten, Kantoren, Recreatie
Over mij Taxeren doe ik voor meerdere partijen en verschillende doeleinden, zoals: • aan- en verkoop; • aan- en verhuur; • financiering; • herfinanciering; • fiscale doeleinden; • jaarrekening; • (her)iontwikkeling; • duurzaamheid. Ik ben gespecialiseerd in commercieel vastgoed en ben decennia lang gewend landelijk te werken en de opdrachtgever hoeft daarvoor niet meerdere experts in te schakelen. Dat doe ik zelf en indien dat nuttig en nodig is, is dat onderdeel van mijn werkzaamheden om met lokaal of regionaal goed ingevoerde partijen te overleggen. Ik werk op object-, of complex- en vastgoed portefeuille niveau. Het gemak dient de mens en de lijnen zijn kort en in overleg met de opdrachtgever worden de details van het vastgoed doorgenomen, alvorens te starten met de werkzaamheden. Het gaat niet alleen om de huurinkomsten, maar ook andere aspecten die van belang kunnen zijn, maken onderdeel uit van mijn waarde oordeel. Om het even, of het een kantoorobject, bedrijfsobject, winkelruimte, of een omzet gedreven vastgoedobject is. De basis is de reële markthuur die vergelijkbaar is met transacties die hebben plaatsgevonden met vergelijkbare vastgoedobjecten. In de loop der jaren heb ik een specifieke kijk op vastgoed zaken ontwikkeld die voor een opdrachtgever van nut kan zijn en zijn onderstaand weergegeven: • due diligence onderzoek bij aankoop; • second opinion; • swot analyse; • haalbaarheidsanalyse maken met betrekking tot herontwikkeling en/of renovatie.