Klachten en geschillen

Voor eventuele klachten over en geschillen met de in het register opgenomen REV-taxateurs kunt u contact opnemen met de organisatie waarbij ze zijn aangesloten.

Onderstaand vindt u informatie en links naar de verschillende procedures van klachtbehandeling.

VBO Makelaar
Voor de klachten/geschillenprocedure van VBO Makelaar, klik hier

NVM
Voor de klachten/geschillenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM), klik hier

VastgoedPRO
Voor de klachten/geschillenprocedure van VastgoedPRO, klik hier