Stichting

Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden volgens de European Valuation Standards (EVS). Taxateurs van commercieel en agrarisch vastgoed, die aan EVS voldoen en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma hebben doorlopen, komen in aanmerking voor het REV-certificaat.


De stichting waakt over de inhoud en voortgang van de REV-opleiding en regelt het doorlopend toezicht en de regelmatige bijscholing van de REV-gecertificeerde taxateurs die vastgoed taxeren conform de EVS-richtlijnen.

TEGoVA heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die in 34 landen binnen Europa de belangen vertegenwoordigt van meer dan zestig branche- en beroepsorganisaties met ruim 70.000 leden. Met het zwaartepunt in Duitsland en Frankrijk, zijn er daarvan inmiddels circa 2.300 REV-gecertificeerd.

Nederland telt inmiddels 93 REV-taxateurs.

Alleen taxateurs die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, VastgoedPRO of VBO Makelaar kunnen opteren voor de REV-titel. Met TEGoVA Netherlands als controlerende organisatie verbinden de brancheorganisaties op die manier hun naam aan het kwaliteitskeurmerk op taxatiegebied, dat opdrachtgevers verzekert van een taxatie die kwaliteit en uniformiteit in geheel Europa koppelt aan betrouwbaarheid en transparantie.

In 2017 zal TEGoVA Netherlands zich verder positioneren en uitbreiden als inhoudelijk kennisinstituut EVS.

Ter ondersteuning van die positionering als kennisinstituut staat een aantal initiatieven op stapel:

1. Zetel in NRVT

TEGoVA Netherlands heeft een zetel in de Centrale Raad van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) om er voor te zorgen dat EVS op een adequate manier aan de orde komt in het NRVT.

2. Masterclasses Taxeren

De ontwikkelingen op de taxatiemarkt voor commercieel en agrarisch vastgoed volgen elkaar razendsnel op. Verschillende instanties zijn actief om de kwaliteit van taxaties en taxateurs te verhogen. De normen en eisen veranderen.

Toezichthouders eisen steeds meer waarborgen met het doel professionele en betrouwbare taxaties. Het economisch en maatschappelijk belang is immers groot: banken baseren een groot deel van hun financieringen en waarderingen mede op deze taxatierapporten.

TEGoVA Netherlands biedt banken een Masterclass Taxeren aan om wegwijs te worden in het complexe taxatiespeelveld (IVS, EVS, PTA, NRVT, IFRS, waardebegrippen). Met de noodzakelijke kennis kan er optimaal worden gestuurd op risicomanagement.

De Masterclass geeft naast een duidelijk beeld van de (internationale) taxatiemarkt ook een praktische inkijk in de werkwijze van de taxateur.

De Masterclass Taxeren is onder meer gericht op beleidsbepalers, werkzaam in zakelijke en agrarische (vastgoed-)financieringen, productmanagers zakelijke markt, riskmanagers, kredietbeoordelaars en relatiemanagers.

Meer informatie vindt u hier.

3. PROVADA 2018

De vastgoedbeurs PROVADA vond plaats van dinsdag 5 juni tot en met donderdag 7 juni 2018 in de Amsterdam RAI.


De Europese Centrale Bank ondersteunt het belang en de waarde van EVS en daarmee van de REV-taxateur.