Contact

Secretariaat TEGoVA Netherlands
P/a Wissenraet Van Spaendonck
Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg
T: 013-5944173
info@tegovanetherlands.nl
www.tegovanetherlands.nl

Secretaris: drs. John Griep
Secretariaat: Monique van Spijk-Ammerlaan
Projectmanager: Olga van Son (06 15 88 37 53)