Veelgestelde vragen
Wat betekent EVS?

EVS staat voor European Valuation Standards. Dat zijn de belangrijkste richtlijnen voor het taxeren van bedrijfsmatig en agrarisch onroerend goed. Alle REV-taxateurs in het register van TEGoVA Netherlands voldoen aan EVS.

Waarom zou ik een REV-taxateur inschakelen die is gecertificeerd op basis van de Europese taxatiestandaard EVS?
 • Europese investeerders gebruiken EVS.
 • De Europese centrale Bank heeft een voorkeur voor EVS.
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent EVS.
 • EVS is één van de standaarden genoemd in de Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
 • EVS is specifiek toegespitst op de Europese Unie en specifiek op vastgoed.
 • EVS is gericht op Nederlandse regelgeving.
 • EVS benadrukt de onafhankelijkheid van de taxateur en waarborgt de kwaliteit van taxatierapporten.
Waarom zijn EVS en REV in het leven geroepen?
 • REV is het kwaliteitskeurmerk van een taxateur van commercieel en/of agrarisch vastgoed die conform EVS waardeert en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma heeft doorlopen
 • De kwaliteit van de taxatie volgens EVS wordt ook daadwerkelijk getoetst bij de taxateur. EVS stelt eisen aan de rapportages en het taxatieproces. TEGoVA Netherlands toetst en handhaaft. Hiermee wordt zowel de kwaliteit als de objectiviteit van de taxateur geborgd
Wat vinden stakeholders - zoals banken - van EVS en REV?
 • Vanuit de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB), voldoen de vier grote Nederlandse banken aan de Implementatiewet Hypothekenrichtlijn en omarmen daarmee EVS, in navolging van Duitsland en Frankrijk.
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM) - de toezichthouder vanuit de overheid op de spelers op de financiële markt – heeft EVS en REV omarmd.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) geeft de voorkeur aan EVS en REV.
 • De Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) erkent EVS als één van de standaarden voor taxaties van bij haar ingeschreven taxateurs.
Hoe is/wordt de kwaliteit van een REV-taxateur gewaarborgd?
 • REV-Taxateurs van commercieel en/of agrarisch vastgoed voldoen aan de vereisten van EVS en hebben met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma doorlopen. Bovendien moeten ze voldoen aan vereisten van permanente educatie en zijn ze onderworpen aan onafhankelijk tuchtrecht.
 • Conform EVS dient een REV-taxateur 20 uur educatie per jaar te volgen. De brancheorganisatie waar de REV-taxateur is ingeschreven controleert of de REV-taxateur de 20 uur educatie heeft gevolgd. De gevolgde educatie dient te voldoen aan de eisen die de Stichting TEGoVA Netherlands stelt en dient te worden goedgekeurd door de Stichting TEGoVA Netherlands.
In welke Europese landen is REV al geland?
 • In 34 landen zijn circa 2.300 REV-taxateurs actief. Het zwaartepunt ligt in Duitsland en Frankrijk; landen waarmee Nederland belangrijke handelsrelaties heeft.

  REV is ook breed geaccepteerd in landen als Polen, Italië en Griekenland.

Hoeveel REV-taxateurs zijn er in Nederland?
 • Nederland telt inmiddels ongeveer 120 REV-taxateurs. Dat aantal loopt gestaag op.
Wat is de relatie met het Nederlandse Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)?

Het NRVT heeft EVS omarmd. Alle REV-taxateurs moeten ingeschreven staan in het NRVT. TEGoVA Netherlands voert het verplichte Doorlopend toezicht uit. Dit toezicht wordt erkend door het NRVT. Dat betekent dat het NRVT de REV-taxateurs niet aan eigen toezicht onderwerpt. Daarmee is er een wederkerige relatie tussen TEGoVA Netherlands en NRVT.