TEGoVA

Over de stichting

Stichting TEGoVA Netherlands waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van het taxatievak en de harmonisering van taxatiestandaarden volgens de European Valuation Standards (EVS). Taxateurs van commercieel en agrarisch vastgoed, die aan EVS voldoen en met succes een opleidingstraject en beoordelingsprogramma hebben doorlopen, komen in aanmerking voor het REV-certificaat. Zij mogen vervolgens de titel Recognised European Valuer (REV) voeren.

Download hier onze brochure. 

Sinds 2017 heeft TEGoVA Netherlands zich verder gepositioneerd en uitgebreid als inhoudelijk kennisinstituut EVS. Ter ondersteuning van die positionering als kennisinstituut is een aantal initiatieven tot stand gekomen:

1. Zetel in NRVT

TEGoVA Netherlands heeft een zetel in de Centrale Raad van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) om er voor te zorgen dat EVS op een adequate manier aan de orde komt in het NRVT.

2. Een jaarlijks event

Minimaal eenmaal per jaar organiseert TEGoVA een groots event, waarbij een voor de REV-taxateurs relevant thema behandeld wordt. Het event wordt steeds in samenwerking met diverse stakeholders, zoals banken en accountants, georganiseerd en wordt bezocht door zo'n 150 stakeholders, REV-ers en potentiele nieuwe REV-ers.

3. Doorlopend toezicht

De Stichting TEGoVA Netherlands heeft een unieke vorm van doorlopend toezicht ontwikkeld. Middels uitgebreide jaarlijkse portfolio-analyse en dossiercontroles, aangevuld met een vijfjaarlijke fieldaudit bij iedere REV-taxateur, kan de Stichting garant staan voor gedegen toezicht op de vaandeldragers van de EVS. De REV-taxateurs die onder dit toezicht staan, worden niet door NRVT aan toezicht onderworpen. Het NRVT accepteert het toezicht van TEGoVA Netherlands. De fieldaudit vindt uiterlijk om de vijf jaar plaats, zodat vastgesteld kan worden of de kwaliteit van de taxateur nog steeds aan de hoge eisen voldoet, zodanig dat het REV-certificaat verlengd kan worden.

4. Stakeholdermanagement

Het TEGoVA team zorgt ervoor dat de bekendheid van de REV-titel én van de kwaliteit van de REV-taxateur toeneemt. Zo verzorgt het team Masterclasses bij diverse partijen, worden regelmatig nieuwsberichten opgesteld en relatiebezoeken afgelegd. 

De stichting waakt over de inhoud en voortgang van de REV-opleiding en regelt het doorlopend toezicht en de regelmatige bijscholing van de REV-gecertificeerde taxateurs die vastgoed taxeren conform de EVS-richtlijnen.

TEGoVA Europe heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die in 34 landen binnen Europa de belangen vertegenwoordigt van meer dan zestig branche- en beroepsorganisaties met ruim 70.000 leden. Met het zwaartepunt in Duitsland en Frankrijk, zijn er daarvan inmiddels circa 2.300 REV-gecertificeerd. Nederland telt inmiddels ruim 120 REV- taxateurs. 

Alleen taxateurs die lid zijn van de NVM, VastgoedPRO of VBO kunnen opteren voor de REV-titel. Met TEGoVA Netherlands als controlerende organisatie verbinden de brancheorganisaties op die manier hun naam aan het kwaliteitskeurmerk op taxatiegebied, dat opdrachtgevers verzekert van een taxatie die kwaliteit en uniformiteit in geheel Europa koppelt aan betrouwbaarheid en transparantie.