In het normendocument zijn de eisen opgenomen waaraan een taxateur moet voldoen om deel te kunnen nemen aan het assessment. Op hoofdlijn zijn twee onderdelen van belang:

De kandidaat REV:

  • heeft in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste 20 taxaties bedrijfsmatig of agrarisch vastgoed uitgevoerd; én heeft in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste 20 uur per jaar in de eigen professionele ontwikkeling geïnvesteerd;
  • heeft de volgende opleidingsachtergrond of werkervaring:
    • De kandidaat is gecertificeerd als Makelaar/Taxateur of Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed dan wel Agrarisch Vastgoed en heeft minimaal twee jaar professionele werkervaring direct voorafgaand aan het moment van de aanvraag.
    • De kandidaat heeft een diploma van een vastgoedopleiding op universitair niveau (bijvoorbeeld MRE, MRSE of gelijkwaardig) of heeft een afgeronde HBO-opleiding (bachelor) Vastgoed & Makelaardij en daarnaast, direct voorafgaand aan het moment van de aanvraag, minimaal vijf jaar aantoonbare professionele werkervaring in vastgoed, waarvan minimaal drie jaar tevens als taxateur van bedrijfsmatig of agrarisch vastgoed.
    • De kandidaat heeft direct voorafgaand aan het moment van de aanvraag minimaal tien jaar aantoonbare professionele werkervaring in vastgoed, waarvan minimaal drie jaar als taxateur van bedrijfsmatig of agrarisch vastgoed.

Wanneer de kandidaat voldoet aan bovenstaande eisen, kan hij/zij deelnemen aan het assessment. Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

Stap 1 – Aanvraag en toetsing van de aanvraag (intake)

De aanvraag komt tot stand door het digitaal of fysiek invullen, ondertekenen en insturen van een inschrijfformulier, een aanvraagformulier in een voorgeschreven format met bijlagen en twee volledige taxatiedossiers. De wijze van aanleveren van gegevens kan per branche organisatie verschillen.

Stap 2 - Inhoudelijke toetsing van de taxatiedossiers

De assessoren bestuderen, analyseren en beoordelen de aangeleverde documenten, in het bijzonder de beide taxatiedossiers. Zijn de dossiers in voldoende mate van acceptabel niveau, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor deelname aan het eindgesprek. Zijn de dossiers niet acceptabel, dan eindigt het assessment.

Stap 3 – Eindgesprek

Het eindgesprek is een criteriumgericht interview. Getoetst wordt of de ingebrachte taxatiedossiers in voldoende mate verantwoord kunnen worden vanuit het perspectief van de EVS, de Gedragscode van TEGoVA en de Gedragscode van de AMA. Slaagt de kandidaat voor het eindgesprek, dan wordt in principe de REV-status toegekend.

Zodra u de REV-titel heeft behaald, wordt u opgenomen in het REV-register van TEGoVA Netherlands. De kosten die TEGoVA Netherlands daarvoor bij u in rekening brengt, bedragen € 155,00 exclusief BTW per jaar (prijspeil 2024).