In de dagelijkse taxatiepraktijk tonen de REV-gecertificeerde taxateurs aan dat de Europese taxatiestandaard de gewenste en noodzakelijke kwaliteit, uniformiteit, transparantie en betrouwbaarheid van taxaties van commercieel en agrarisch vastgoed waarborgt.

De beschermde REV-titel wordt twee keer per jaar uitgereikt aan taxateurs die met succes een beoordelingsprogramma hebben doorlopen, dat in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit is ontwikkeld. REV-taxateurs worden regelmatig bijgeschoold en voldoen daardoor altijd aan de meest recente internationale taxatie-eisen, in de wetenschap dat er een onafhankelijk tuchtcollege is dat bij klachten het laatste woord heeft over taxaties die volgens de EVS zijn uitgevoerd.

Alleen taxateurs die lid zijn van NVM, Vastgoedpro of VBO kunnen opteren voor de REV-titel. 

Met TEGoVA Netherlands als controlerende organisatie verbinden de branche organisaties op die manier hun naam aan het kwaliteitskeurmerk op taxatiegebied. Met behulp van intensief doorlopend toezicht wordt de hoge kwaliteitstandaard continue gemonitord. 

Masterclass Taxeren volgens EVS

Dé mogelijkheid om uw kennis over de complexe taxatiemarkt te vergroten en inzicht te verkrijgen in de Europese standaarden.

De ontwikkelingen op de taxatiemarkt voor commercieel en agrarisch vastgoed volgen elkaar razendsnel op. Mede door de bankencrisis zijn door de Europese Centrale Bank nieuwe richtlijnen van toepassing verklaard op onder meer taxatierapporten. Expliciet worden de European Valuation Standards (EVS) aangehaald. Banken mogen alleen nog gebruik maken van taxatierapporten die aan de nieuwe wet- en regelgeving voldoen. 

Toezichthouders eisen steeds meer waarborgen met als doel: professionele en betrouwbare taxaties. Het economisch en maatschappelijk belang is immers groot: banken baseren een groot deel van hun financieringen en waarderingen mede op deze taxatierapporten.

TEGoVA Netherlands biedt banken een Masterclass Taxeren aan om wegwijs te worden in het complexe taxatiespeelveld (IVS, EVS, PTA, NRVT, IFRS, waardebegrippen). Met de noodzakelijke kennis kan er optimaal worden gestuurd op risicomanagement. De Masterclass geeft naast een duidelijk beeld van de (internationale) taxatiemarkt ook een praktische inkijk in de werkwijze van de taxateur.

De Masterclass Taxeren is onder meer gericht op beleidsbepalers, werkzaam in zakelijke en agrarische (vastgoed-)financieringen, productmanagers zakelijke markt, riskmanagers, kredietbeoordelaars en relatiemanagers. 

Een expert op het gebied van (internationale) regelgeving en marktontwikkelingen verzorgt de Masterclass Taxeren. Een ervaren taxateur geeft vervolgens op pragmatische en interactieve wijze toelichting op de dagelijkse praktijk. Deze combinatie van theorie en interactie duurt ongeveer 3 uur. De groep mag maximaal uit 25 deelnemers bestaan. Een eerste Masterclass in uw organisatie wordt u kostenloos aangeboden.

Bekijk hier de brochure 'Masterclass'