06-11-2020

EVS 2020 ziet het levenslicht

TEGoVA heeft op dinsdag 3 november jl. zijn nieuwe Blue Book gelanceerd. Sinds de vorige editie hebben de Europese autoriteiten hun vertrouwen in EVS bevestigd. Zo heeft de Europese Centrale Bank in de 2018-editie van haar Asset Quality Review-handleiding de voorkeur gegeven aan de EVS.

Het nieuwe Blue Book is ontworpen met de overtuiging dat het taxatieberoep zich bewust moet zijn van haar toegevoegde waarde. De EVS geeft de opdrachtgever inzicht in de werkwijze. Zo gaat het nieuwe Blue Book in op de behoeften van de samenleving en geeft het een blik op de toekomst van het taxatieberoep. Er wordt onder meer ingegaan op taxaties voor woningen en modelwaarden, taxatiemethodieken, waardering van vastgoed in relatie tot duurzaamheid en beursgenoteerd vastgoed. Het nieuwe Blue Book gaat in op 1 januari 2021.

De EVS 2020 (Blue Book) is te vinden via deze link

Tevens heeft er een interview plaatsgevonden met de voorzitter van TEGoVA Krzysztof Grzesik en Michael Reinberg, voorzitter van de European Valuation Standards Board. 
De Nederlandse vertaling van het interview kunt u hier vinden.