24-04-2020

Nieuwsbrief Handreiking omgaan met taxatieonzekerheid in tijden van Corona

Deze korte handreiking is een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van de European Valuation Standards (EVS), die van bijzonder belang kunnen zijn in tijden van Corona. We gaan daarom in op taxatieonzekerheid en de taxatierapportage (EVS 5), significante onzekerheid, de toegepaste waarderingsmethode en de inspectie.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen