26-10-2022

Waarderen in sterk veranderende marktomstandigheden

Een gezamenlijke publicatie van RICS Nederland en TEGoVA Nederland. Op het moment dat de markt grote veranderingen kent is het voor een taxateur soms lastig om de marktwaarde vast te stellen. Zeker als er verandering in wet- of regelgeving is aangekondigd maar nog niet van kracht is, is de vraag vanaf welk moment dit van invloed is op de waardering. De huidige marktomstandigheden met extreme inflatie, oplopende rente, een energiecrisis, de stikstofcrisis en een zeer hoge mate van onzekerheid over de macro economische en (geo-) politieke ontwikkelingen vertroebelen een eenduidig marktbeeld.

Lees hier de gezamenlijke publicatie van RICS Nederland en TEGoVA Nederland