Reitze
Sybesma

Allingawier 37
9001 LP Grou
+31582849188
+31651249180
sybesma@agriteam.nl
www.agriteam.nl
LinkedIn

Certificaat REV-NL/VastgoedPRO/2020/9
Lid van Vastgoedpro
Specialisaties Agrarisch Vastgoed
Over mij Sinds 1997 ben ik actief in de agrarische makelaardij. Met mijn wortels in melkvee- en varkenshouderij weet ik als geen ander wat een agrarisch ondernemer beweegt. In dat jaar ben ik samen met een compagnon een agrarisch advieskantoor en makelaardij gestart. In 2002 heb ik de switch gemaakt naar de overheid om als agrarisch fiscale taxateur de taxaties voor de Belastingdienst in Friesland te verzorgen. Ik heb vele goede herinneringen overgehouden aan deze periode. Als je als zelfstandig ondernemer geboren bent begint het natuurlijk toch weer te kriebelen... Eind 2007 heb ik daarom de stap weer terug gezet door als vastgoedadviseur bij AgriVastgoed aan te treden. Hier werken we in een team van 9 personen in de volle breedte van de agrarische makelaardij. Het werken in een team versterkt elkaars capaciteiten waardoor we in vele disciplines de ondernemer kunnen bijstaan. Naast het traditionele aan- en verkopen houden wij ons bezig met (fiscale) taxaties, veelal gezamenlijk met de Belastingdienst (ex-collega's dus), pacht- en erfpachtpachtzaken, problematiek rondom natura 2000 en EHS en begeleiding bij overheidsingrijpen (onteigeningen en bedrijfsverplaatsingen). Hierbij treden wij altijd op als adviseur van de ondernemer en nooit als aankoper voor de overheid. Hier hechten wij veel belang aan om belangenverstrengeling te voorkomen.