Ron Groenen
Ron
Groenen

De Loop 7
6027 SB Soerendonk (Zuid Nederland)
040 2 930 930
06 40 140 140
groenen@groenen.nl
groenen.nl
LinkedIn

Certificaat REV-NL/VastgoedPRO/2020/2
Lid van Vastgoedpro
Specialisaties Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsruimten, Kantoren, Overig Incourant Vastgoed, Recreatie, Winkels (Retail), Wooncomplexen
Over mij Groenen Taxaties heeft zich gespecialiseerd in alle soorten taxaties, actuele waarde voor verslaglegging, waardering woningcoöperaties en beleggingsportefeuilles, adviezen, planschades, onteigeningen, herbouwwaarde-taxaties voor (agrarische-) bedrijven en particulieren.---------- Veelal voor verkrijging van hypotheken, aan- / verkoopbeslissingen,actuele waarde voor verslaglegging, verzekeringsherbouwwaarde brandverzekering, WOZ (bezwaren), erfbelasting, en taxaties in minnelijk overleg met de belastingdienst bij bedrijfsovername / -beëindiging, Mochten er zich ooit zaken voordoen waarbij u op zoek bent naar een planschade / onteigeningsdeskundige, adviseur of taxatiespecialist dan bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast kunt bij ons terecht voor advisering/ (aankoop-)begeleiding inzake onroerende zaken, beleggingspanden en voor het voeren van onderhandelingen alsmede contractopmaak---------- Ron Groenen is geheel onafhankelijk en verbonden aan Groenen Taxaties en: --beëdigd tot makelaar en taxateur van onroerende goederen op 3 nov 1993 ter openbare zitting van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, en toonaangevend gecertificeerd als; --Recognised European Valuer, titulatuur REV, certificaat REVNL/VastgoedPRO/2020/2 http://www.tegova.org/en/p48f7266103340 --Register-taxateur, titulatuur RT, certificaat RT603162232 www.nrvt.nl Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) met aantekening Grootzakelijk Vastgoed Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) Kamer Wonen Kamer WOZ (Wet waardering onroerende zaken) --Herbouwwaarde-taxateur brandverzekeringtaxaties Stichting VRT certificaat 14-401-B https://www.taxateurs-vrt.nl/ --Register-makelaar, titulatuur RM www.vastgoedcert.nl Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, certificaatnummer BV02.121.3017 Kamer Wonen, certificaatnummer W1701.1735