Pouwel
Bentum

Stationsplein, 13
7901AA Hoogeveen
+31528260888
+31651536824
taxaties@bentumvastgoed.nl
www.bentumvastgoed.nl
LinkedIn

Certificaat REV-NL/NVM/2020/19
Lid van NVM
Specialisaties Bedrijfsruimten, Kantoren, Maatschappelijk Vastgoed, Overig Incourant Vastgoed, Recreatie, Winkels (Retail)
Over mij Vanwege mijn zeer brede interesse in economie en de verschillende bedrijfstakken heb ik me gedurende de afgelopen jaren door opleiding en ervaring gespecialiseerd in de waardering van de juist wat complexere vastgoedvraagstukken." Hieronder versta ik de minder vaak voorkomende 'gevallen'. Te denken valt aan beperkt zakelijke rechten, ongebruikelijke (gebruiks)constructies of hypothetische benaderingen van waardes of waardeverschillen, het liefst gecombineerd. Het echte puzzelwerk. Waar dit vaak speelt is bij overheden en stichtingen. Ik word dan ook regelmatig benaderd om hierbij te ondersteunen. Daarnaast word ik veel betrokken bij het taxeren van of makelen in horecabedrijven en horeca gecombineerd met recreatie. Voor wat betreft het recreatieve deel werk ik dan samen met een van de handvol échte specialisten op dit zeer specifieke vakgebied. Bij de werkzaamheden heb ik een duidelijke scheidslijn getrokken tussen taxeren aan de ene kant en het makelen en adviseren aan de andere kant. Door dit direct duidelijk te maken bij de (potentiële) klant en de wensen af te stemmen komen we in samenspraak tot de juiste keuze voor het te volgen traject.